You are here: Home

โครงการออมทรัพย์นักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากคือโครงการออมทรัพย์นักเรียนซึ่งจะจัดให้มีการฝากเงินเป็นประจำตามกำลังของนักเรียน
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 23:21 น. )